Տողատակ.Խնդիրներ և փոփոխություններ մարզի բուժհիմնարկներում