Միայն ու միայն օրենքով

Spread the love
Միայն  ու միայն օրենքով

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 114 հոդվածի համաձայն՝ արգելված տեղերում անասուններ պահելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ Կապանի քաղաքապետարանը զգուշացնում է ,որ այսուհետ առանց հսկողության թողնված անասունների կողմից քաղաքի փողոցները աղտոտելու և պուրակներին ու կանաչ գոտուն վնաս պատճառելու դեպքում անասունների տերերի նկատմամաբ կկիրառվեն վարչական պատասխանատվության համապատասխան միջոցների։

Կապանի քաղաքապետարան

Նկարը՝ news.am-ի