Ի՞նչ է բաց մատչելիությունը

Spread the love
Ի՞նչ  է  բաց մատչելիությունը

Եվ որպես հեղինակ , և որպես ընթերցող լինել թափանցիկ, բաց մատչելի սրանք էին մարզային գրադարանում անցակցված սեմինարի նպատակները հիմնական նպատակները ։ «Բաց մատչելիությունը և Հայաստանի պարբերականները « ծրագրի շրջանակներում մի քանի մարզերում նմանատիպ հանդիպումներ են կազմակերպվում։
Դպրոցականներին, ուսանողներին, կրթօջախների օպերատորներին և գրադարանավարներին տեղեկացնելու, թե ինչ է նշանակում բաց մատչելիությունը, ինչպես կարելի է համացանցի միջոցով որոնել ու գտնել նախընտրած պարբերականը կամ հոդվածը։
Մոտ մեկ ժամ տևած սեմինարի ընթացքում ծրագրի ղեկավարը փորձում էր ներկաներին բացատրել որ բաց մատչելիությունը պարզապես հանրությանը հետազոտական արդյոնքները անվճար հասանելի դարձնելու միջոց է ։ Եվ թե ինչպես գիտական հոդվածները, պարբերականները առավել տարածուն դարձնել, իչպես կարելի է յուրաքանչյուր հոդվածի պատճենը տեղադրել անձնական ինտերնետ կայքում։Ներկաներին նաև բաժանվեցին բուկլետներ,որտեղ ներկայացված էին բաց մատչելիության աշխարհագրության, ամսագրերի և պահոցների ցանցի էլեկտրոնային հասցեները,որոնք նորեկների համար կարող են որպես ուղեցույց լինել։
Հերմինե Միքայելյան