Միայն ու միայն օրենքով
Subscribe by RSS or Email
"Սոսի" հեռուստատեսություն » Նորություններ » Միայն ու միայն օրենքով


Միայն ու միայն օրենքով

 

Հեղինակ.

 

Միայն  ու միայն օրենքով


Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 114 հոդվածի համաձայն՝ արգելված տեղերում անասուններ պահելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի չափով։ Կապանի քաղաքապետարանը զգուշացնում է ,որ այսուհետ առանց հսկողության թողնված անասունների կողմից քաղաքի փողոցները աղտոտելու և պուրակներին ու կանաչ գոտուն վնաս պատճառելու դեպքում անասունների տերերի նկատմամաբ կկիրառվեն վարչական պատասխանատվության համապատասխան միջոցների։

Կապանի քաղաքապետարան

Նկարը՝ news.am-ի
Մեկնաբանություններ չկան

Ավելացնել մեկնաբանություն!